یافتن کالاها و سرویسها

هاست ویژه 1 (0 موجود است)


فضا : 500mb
پهنای باند : 10000mb
دیتابیس : نامحدود
ایمیل:نامحدود
دی ان اس اختصاصی : درصورت درخواست
سرویس های ویژه :
پشتیبان گیری جدا از بقیه ی هاست ها : در این پلان از سایت شما بجز پشتیبان گیری روزانه که از تمامی هاست های اشتراکی انجام میشود ، 2بار در روز پشتیبان گیری خواهد شد و به شما دسترسی برای مشاهده و دانلود ان تقدیم میشود
کیفیت بالاتر: سرویس ارائه شده به شما دارای کیفیت بالاتری بوده و ازنظر منابع نیز به شما منابع بیشتری اختصاص می یابد
پشتیبانی حرفه ای : دراین سرویس پشتیبانی یک ستاره ارائه شده که قابل ارتقا به دو ستاره میباشد در این پشتیبانی به شما علاوه بر اولویت بالا تر نسبت به دیگر کاربران خدمات بیشتری نیز ارائه خواهد شد
دسترسی بیشتر : درصورت نیاز و همچنین پس از چند ماه به شما دسترسی سطح بالا ارائه خواهد شد ازجمله دسترسی به ssh

12,000تومان ماهانه
35,000تومان سه ماهه
74,000تومان شش ماهه
145,000تومان سالانه
هاست ویژه 2 (0 موجود است)


فضا : 1000mb
پهنای باند : 20000mb
دیتابیس :نامحدود
ایمیل:نامحدود
دی ان اس اختصاصی : درصورت درخواست
سرویس های ویژه :
پشتیبان گیری جدا از بقیه ی هاست ها : در این پلان از سایت شما بجز پشتیبان گیری روزانه که از تمامی هاست های اشتراکی انجام میشود ، 2بار در روز پشتیبان گیری خواهد شد و به شما دسترسی برای مشاهده و دانلود ان تقدیم میشود
کیفیت بالاتر: سرویس ارائه شده به شما دارای کیفیت بالاتری بوده و ازنظر منابع نیز به شما منابع بیشتری اختصاص می یابد
پشتیبانی حرفه ای : دراین سرویس پشتیبانی یک ستاره ارائه شده که قابل ارتقا به دو ستاره میباشد در این پشتیبانی به شما علاوه بر اولویت بالا تر نسبت به دیگر کاربران خدمات بیشتری نیز ارائه خواهد شد
دسترسی بیشتر : درصورت نیاز و همچنین پس از چند ماه به شما دسترسی سطح بالا ارائه خواهد شد ازجمله دسترسی به ssh

16,500تومان ماهانه
45,000تومان سه ماهه
89,000تومان شش ماهه
175,000تومان سالانه
هاست ویژه 3 (0 موجود است)


فضا : 2000mb
پهنای باند : 45000mb
دیتابیس :نامحدود
ایمیل:نامحدود
دی ان اس اختصاصی : درصورت درخواست
سرویس های ویژه :
پشتیبان گیری جدا از بقیه ی هاست ها : در این پلان از سایت شما بجز پشتیبان گیری روزانه که از تمامی هاست های اشتراکی انجام میشود ، 2بار در روز پشتیبان گیری خواهد شد و به شما دسترسی برای مشاهده و دانلود ان تقدیم میشود
کیفیت بالاتر: سرویس ارائه شده به شما دارای کیفیت بالاتری بوده و ازنظر منابع نیز به شما منابع بیشتری اختصاص می یابد
پشتیبانی حرفه ای : دراین سرویس پشتیبانی یک ستاره ارائه شده که قابل ارتقا به دو ستاره میباشد در این پشتیبانی به شما علاوه بر اولویت بالا تر نسبت به دیگر کاربران خدمات بیشتری نیز ارائه خواهد شد
دسترسی بیشتر : درصورت نیاز و همچنین پس از چند ماه به شما دسترسی سطح بالا ارائه خواهد شد ازجمله دسترسی به ssh

25,000تومان ماهانه
73,000تومان سه ماهه
143,000تومان شش ماهه
280,000تومان سالانهPowered by WHMCompleteSolution