یافتن کالاها و سرویسها

PB1
Ram: 2GB
Cloud SSD: 20GB
CPU : 1 Core
Location : Finland Or Germany
Uptime : 99.9 %
تحویل از 30 دقیقه تا حداکثر 1 روز کاری
170,000تومان ماهانه
PB2
Ram: 4GB
Cloud SSD: 40GB
CPU : 2 Core
Location : Finland Or Germany
Uptime : 99.9 %
تحویل از 30 دقیقه تا حداکثر 1 روز کاری
200,000تومان ماهانه
PB3
Ram: 8GB
Cloud SSD: 80GB
CPU : 2 Core
Location : Finland Or Germany
Uptime : 99.9 %
تحویل از 30 دقیقه تا حداکثر 1 روز کاری
350,000تومان ماهانه
PB4
Ram: 16GB
Cloud SSD: 160GB
CPU : 4 Core
Location : Finland Or Germany
Uptime : 99.9 %
تحویل از 30 دقیقه تا حداکثر 1 روز کاری
345,000تومان ماهانهPowered by WHMCompleteSolution