یافتن کالاها و سرویسها

نمایندگی 1


فضا : 5000mb
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت : 15 عدد
دیتابیس : نامحدود
ایمیل: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
توجه :‌درصورتی که سایت های شما بازدید خیلی کمی داشته باشد میتوانید تیکت ارسال کنید تا با همین هزینه یا هزینه ی بیشتر (بسته به شرایط) تعداد اکانت برای شما بیشتر یا حتی نامحدود شود
9,000تومان ماهانه
24,000تومان سه ماهه
47,000تومان شش ماهه
نمایندگی 2


فضا : 10000mb
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت : 25 عدد
دیتابیس : نامحدود
ایمیل: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
توجه :‌درصورتی که سایت های شما بازدید خیلی کمی داشته باشد میتوانید تیکت ارسال کنید تا با همین هزینه یا هزینه ی بیشتر (بسته به شرایط) تعداد اکانت برای شما بیشتر یا حتی نامحدود شود
15,000تومان ماهانه
42,000تومان سه ماهه
80,000تومان شش ماهه
نمایندگی 3


فضا : 20000mb
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت : 40 عدد
دیتابیس : نامحدود
ایمیل: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
توجه :‌درصورتی که سایت های شما بازدید خیلی کمی داشته باشد میتوانید تیکت ارسال کنید تا با همین هزینه یا هزینه ی بیشتر (بسته به شرایط) تعداد اکانت برای شما بیشتر یا حتی نامحدود شود

25,000تومان ماهانه
72,000تومان سه ماهه
140,000تومان شش ماهه
نمایندگی 4


فضا : 50000mb
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت : 60 عدد
دیتابیس : نامحدود
ایمیل: نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
توجه :‌درصورتی که سایت های شما بازدید خیلی کمی داشته باشد میتوانید تیکت ارسال کنید تا با همین هزینه یا هزینه ی بیشتر (بسته به شرایط) تعداد اکانت برای شما بیشتر یا حتی نامحدود شود
55,000تومان ماهانه
155,000تومان سه ماهه
300,000تومان شش ماههPowered by WHMCompleteSolution